CE TREBUIE SĂ STIȚI CAND PLECAȚI DIN ȚARĂ

Având în vedere că a început vacanţa de vară, perioadă în care mulţi copii călătoresc în afara graniţelor ţării,Poliţia de Frontieră Românăreamintește condiţiile privind călătoria cetăţenilor români minori în străinătate. ConformLegii 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate,cetăţenii români minoripot ieşi din ţară în baza unui document de călătorie valabil – paşaport sau carte de identitate (minorii peste 14 ani) -numai dacă sunt însoţiţi de o persoană fizică majoră şi cu acordul părinţilor. Astfel, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, poliţiştii de frontieră vor permite ieşirea din ţară a cetăţenilor români minoriîn următoarele cazuri: a) în situaţia în care călătoresc în străinătate însoţiţi de ambii părinţi; b) în situaţia în care călătorescîmpreună cu unul dintre părinţi, numai dacă părintele însoţitor prezintăo declaraţie a celuilalt părintesau, după caz, face dovada decesului celuilalt părinte – în cazul părinţilor divorţaţi care exercită în comun autoritatea părintească, părintele însoţitor trebuie să prezinte acordul autentificat al celuilalt părinte cu privire la ieşirea din ţară; c) în situaţia în care sunt însoţiţi de o altă persoană fizică majorănumai dacă persoana însoţitoare prezintă o declaraţie: a ambilor părinţi, a părintelui căruia minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau a părintelui supravieţuitor ori a reprezentantului său legal.

Însoţitorii minorilor, alţii decât părinţii,trebuie să prezinte la controlul de frontieră şicertificatul de cazier judiciar. Poate avea calitatea de însoţitor şi o persoană anume desemnată din cadrul unei societăţi comerciale autorizate să desfăşoare activităţi de transport internaţional de persoane, în condiţiile legii. Acordul părintelui/ părinţilor/ reprezentantului legal pentru efectuarea călătoriei în străinătate de către un minor este materializat într-odeclaraţie notarialăcare are forma și conținutul stabilite de lege, modelele fiind postate pe site-ul instituţiei. Valabilitatea declarației date de către părinte/ părinți/ reprezentantul legal pentru ieșirea din România a unui cetățean român minor poate fi de max. 3 ani, iar din conţinutul ei se elimină obligativitatea menționării scopului deplasării și a rutei, precum și condiția indicării exprese a statului/statelor de destinație. De asemenea,în cazul minorilor, cetăţeni români cu domiciliul/ reședința în străinătate, care se deplasează însoţiţi în statul în care au domiciliul/ reședința, nu mai este necesară prezentarea declarației părinților/ tutorilor la ieşirea din România.Dovada domiciliului sau reşedinţei în străinătate a minorului se face cu documente în acest sens, după caz: paşaportul minorului, permisul de rezidenţă, adeverinţe care atestă rezidenţa etc.

În cursul anului trecut, polițiștii de frontierăau întrerupt călătoria a aprox.v 2.400 minoriromâni ca urmare a faptului că părinţii/ însoțitorii nu dețineau documentele necesare pentru a călători împreună cu minorul în condiții legale. Astfel,din cazuistica înregistrată,s-a constat că celor mai mulţi cetăţeni români minori nu li s-a permis ieşirea din ţară din următoarele motive: nu posedau documente de călătorie valabile; părintele însoţitornu avea acordul celuilalt părinte prin procura notarială; însoţitorii minorilor, alţii decât părinţii, nu au prezentat cazierul judiciar.

SHARE