DGASPC CONSTANȚA, PROIECTE ÎN SPRIJINUL COPIILOR ȘI ADULȚILOR CU DIZABILITĂȚI

Consiliul Județean Constanța, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa și Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități au în derulare trei noi proiecte ce vin în sprijinul copiilor și adulților cu dizabilități. Astăzi, a avut loc lansarea proiectelor ce își propun creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități instituționalizate, dezinstituționalizarea și prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi, concomitent cu dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viaţă independentă şi integrare în comunitate, creşterea calităţii vieţii tinerilor cu dizabilităţi proveniţi din sistemul de protecţie specială a copilului, asigurarea tranziţiei către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi şi prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate, concomitent cu dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viaţă independentă şi integrare în comunitate.

INFORMAȚII DESPRE PROIECTE:

  1. ,,O ȘANSĂ PENTRU FIECARE” ID RCE 17, selectat în cadrul Programului de Interes Național ,,Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”. Valoarea totală a proiectului este de peste 3,5 milioane lei.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

1.1  Construitea a patru locuințe protejate în localitatea Chrinogeni, comuna Chirnogeni, cu o capacitate de 10  locuri/locuință.

1.2 Reabilitarea/modernizarea/dotarea imobilului situat în localitatea Chirnogeni, comuna Chirnogeni, Județul Constanța, în vderea deschiderii unui Centru de Zi cu o capacitate de minimum 30 de locuri, destinat beneficiarilor serviciilor de tip locuință protejată și din comunitate. 

  1. ,,SPRIJIN PENTRU INTEGRARE COMUNITARĂ’’ ID RCE 213, selectat în cadrul Programului de Interes Național „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabdizabilităţi din comunitate”. Valoarea proiectului este de aproximativ 2,8 milioane lei.dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

1.1    Construirea a 3 Locuințe Protejate în localitatea Nicolae Bălcescu, comuna N. Bălcescu, județul Constanța, cu o capacitate de 10 locuri/locuință.

1.2 Reabilitarea/modernizarea/dotarea imobilului situate în localitatea Nicolae Bălcescu, comuna N. Bălcescu, Județul Constanța, în vderea deschiderii unui Centru de Zi cu o capacitate de minimum 30 de locuri, destinat beneficiarilor serviciilor de tip locuință protejată și din comunitate.

  1. ,,TINERI ÎN COMUNITATE” ID RCE 16, selectat în cadrul Programului de Interes Național „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități”. Valoarea proiectului este de peste 3,5 milioane lei.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

1.1  Construirea a patru locuințe protejate în localitatea Topraisar, comuna Topraisar, Județul Constanța a câte 10 locuri/ per locuință.

1.2 Modernizarea/reabilitarea/dotarea imobilului din localitatea Topraisar, comuna Topraisar, Județul Constanța în vederea deschiderii unui Centru de zi  cu o capacitate de 30 de locuri, destinat beneficiarilor serviciilor de tip Locuinţe Protejate și din comunitate.

SHARE