ANUNȚ MEN: PROFESOARELE POT RĂMÂNE LA CATEDRĂ PÂNĂ LA 68 DE ANI

Ecaterina Andronescu a modificat un articol din metodologia privind mobilitatea personalului didactic. Concret, de acum înainte profesoarele care până la 1 septembrie 2019 împlinesc vârsta de 65 de ani vor putea să rămână la catedră, dacă vor. Pentru a se menține în activitate titulare peste vârsta de 65 de ani, profesoarele trebuie să depună până pe 31 ianuarie 2019, la secretariatele școlilor, două cereri:
-o cerere pentru continuarea executării contractului individual de muncă până la 65 de ani după împlinirea vârstei standard de pensionare și
– o cerere de menținere în activitate ca titular, în funcția didactică peste vârsta de 65 de ani.
Ordinul nr. 5.728 care modifică metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic în anul școlar 2019-2020 a fost publicat miercuri, 9 ianuarie, în Monitorul Oficial. La articolul 28, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) Personalul didactic titular din învățământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul științific de doctor, care, până la 1 septembrie 2019, împlinește vârsta de 65 de ani, efectuează stagiul minim de cotizare și dovedește competență profesională deosebită, a obținut calificativul “Foarte Bine” și nu a fost sancționat disciplinar în ultimii 5 ani școlari încheiați, poate fi menținut în activitate ca titular, în funcția didactică până la 3 ani peste vârsta de 65 de ani, la cerere, conform prezentei Metodologii. La articolul 28, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4 1), cu următorul cuprins: (4 1) În vederea menținerii în activitate ca titular, în funcția didactică peste vârsta de 65 de ani, cadrele didactice titulare, femei, care se încadrează în prevederile alin. (4), pot depune până la data de 31 ianuarie 2019 la secretariatele unităților de învățământ atât cerere pentru continuarea executării contractului individual de muncă până la 65 de ani după împlinirea vârstei standard de pensionare, cât și cerere de menținere în activitate ca titular, în funcția didactică peste vârsta de 65 de ani. Numărul profesorilor și personalului din gimnaziu cu vârsta peste 65 de ani, aflați conform legii la pensie, s-a dublat din 2013 până în 2016, potrivit Eurostat.Tot o dublare a numărului profesorilor și a celor din staff-ul școlii, cu vârste de peste 65 de ani apare și la liceu. Conform edupedu.ro, numărul profesorilor pensionari din gimnaziu și liceu s-a dublat în ultimii 5 ani.

Loading...
SHARE