PROBLEME LA DOSARE?

În data de 28 iunie 2018 Senatul UOC s-a întrunit în şedinţă ordinară, la care au participat 51 de membri (41 de cadre didactice și 10 studenți). Ordinea de zi nu prezenta vreo problemă deosebită și nimic nu prevestea scandalul ce a avut loc în această ședință. Cea mai mare parte a Hotărârilor care au fost adoptate în această ședință se refereau la aprobarea rapoartelor comisiei de concurs pentru unor ocuparea unor posturi de asistent pentru o perioadă determinată. După 20 de astfel de hotărâri ce sunt aprobate cu unanimitate de voturi, ajungem la ultimele 3 rapoarte și aici izbucnește scandalul!

Comisia pentru Evaluarea activității didactice/cercetare şi ocupare a unor posturi didactice/cercetare nu validase dosarul de concurs al candidatului Palade Aurel, pentru ocuparea poziției 57 de asistent, pe perioadă determinată în cadrul Facultății de Arte. Motivul acestei respingeri este încălcarea Regulamentului de concurs și a Metodologiilor de organizare a concursurilor pe perioadă determinată care prevăd că un candidat trebuie să răspundă la 10 întrebări, însă în cazul acestui concurs candidatul a avut de răspuns doar la 5 astfel de întrebări. Responsabilitatea încălcării acestor norme revine celor care au organizat concursul, dând dovadă, cel puțin de neglijență (asta dacă credem că nu există și componente penale), adică doamnei Daniela Vitcu, Decan al Facultății de Arte şi Președinte al comisiei de concurs respective. Explicația dată de doamna Vitcu pentru încălcarea normelor este halucinantă: „Candidatul a răspuns doar la 5 întrebări din lipsă de timp”!!!

Încălcarea flagrantă a normelor și regulamentelor a aprins spiritele, o parte a senatorilor prezenți exprimându-și tranșant refuzul de a accepta și aproba acest raport al comisiei de concurs. Domnul Sorin Rugină, care se afla acolo în calitate de invitat – Rectorul nefiind membru al Senatului, a pledat pentru validarea concursului, aducând argumente de ordin subiectiv în favoarea candidatului, minimizând încălcarea normelor legale. Pledoaria Rectorului este un nou episod în „telenovela” menajării şi ocrotirii cel puțin suspecte, dacă nu chiar imorale şi ilegale, a Decanului de la Facultatea de Arte, doamna Daniela Vitcu, acțiuni care sunt deja de notorietate. Nimeni nu credea însă că sprijinul necondiționat pentru doamna Vitcu să ducă la susținerea de către Rector a unei ilegalități, în pofida opiniei unei comisii a Senatului.

După o pauză de 10 minute solicitată de domnul Rugină, cu justificarea de calmare a spiritelor, de fapt o perioadă în care să se poată aranja votul după cum ne-au informat sursele noastre din Senat, se revine la discuții. Deoarece, comisia în cauză refuză în continuare modificarea avizului negativ, iar unii senatori declarând în mod direct opoziția la această ilegalitate, Rectorul, care, repetăm – nu avea ce să caute la conducerea unei ședințe a Senatului UOC – solicită vot deschis pentru aprobarea dosarului!

În urma votului se aprobă Hotărârea de Senat nr. 485 prin care concursul este validat la limită cu 26 de voturi pentru, 7 împotrivă şi 17 abțineri, cifre care ne dau un total de 50 de membri prezenți, deși inițial erau 51. Din informațiile noastre un membru al Senatului a părăsit ședința pentru a nu fi părtaș la o astfel de ilegalitate. Interesant este de ce nu a fost consemnat faptul că o persoană a părăsit ședința de Senat aflată în desfășurare.

Se pare că și următoarele două dosare de concurs au avut o serie de probleme, ele fiind aprobate cu 29 de voturi pentru, 8 împotrivă şi 11 abțineri (de la Facultatea de Litere domnul Valentin Vanghelescu – purtătorul de cuvânt al UOC) și cu 28 de voturi pentru, 7 împotrivă şi 13 abțineri (din nou de la Facultatea de Arte, domnul Inga Marcu-Rementov). Numărul voturilor exprimate pentru aceste două hotărâri este de 48, ceea ce înseamnă că încă 2 persoane au părăsit ședința Senatului UOC, din nou fără să se consemneze nimic!

Am încercat să obținem un punct de vedere referitor la această situație de la domnul profesor universitar doctor Ion Botescu, Președintele Senatului UOC, însă Domnia Sa ne-a spus că în conformitate cu legea singurul care poate oferi informații legate de universitate terților este Rectorul, și ca atare dânsul nu poate să ne dea aceste date și să luăm legătura cu Rectorul.

După această sedinţă de Senat al UOC, mai mulţi senatori şi-au exprimat dorinţa de a demisiona, fie pentru că au fost atacaţi direct de către Rector, fie pentru că sunt scârbiţi de obstinația făţişă a conducerii de a forţa încălcarea unor regulamente şi norme universitare pentru a face jocul murdar al unor persoane.

O persoană prezentă la această ședință s-a exprimat astfel: Halucinant! Suntem în anul 2018, în Europa, revendicăm apartenenţa noastră culturală şi istorică la un spațiu unde se respectă normele şi statul de drept…iar noi ne permitem să falsificăm în public, un concurs oficial pentru ocuparea unui post didactic de asistent universitar! Dacă nici acest aspect nu trezește interesul organelor de cercetare penală…atunci ce altceva trebuie sa se întâmple?

SHARE