CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA, CONVOCAT ÎN SEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

În conformitate cu dispoziţiile 94 alin. 2 şi 3 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, se convoacă Consiliul Judeţean Constanţa în şedinţă extraordinară, luni, 21 mai, ora 11.00, în Sala “Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ – Consiliul Judeţean Constanţa, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCJC nr. 298/2017 privind aprobarea formulării unei solicitări către Guvernul României, de emitere a unei hotărâri, pentru transmiterea unui bun imobil situat în municipiul Constanţa, str. Piatra Craiului, nr.4, din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Constanţa.

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

SHARE