AVEREA MANAGERULUI SPITALULUI CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANȚA, ERDIN BORGAZI

Conform declarației de avere a  managerului interimar al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța,  Erdin Borgazi, acesta deține un apartament cu două camere și un autoturism Land Rover din 2010. Erdin Borgazi are un cont deschis în anul 2007 la ING Bank, în valoare de 35.800 lei și un depozit bancar la Europe Bank, în valoare de 8.900 euro. Acesta nu are investiții directe și nici nu a primit cadouri, servicii sau alte avantaje din partea unor organizații, societăți comerciale, regii autonome, companii/ societăți naționale sau instituții publice românești sau străine, inclusiv burse, credite, garanții, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală să depășescă 5000 de euro.

În declarația de avere a managerului interimar,  Erdin Borgazi, acesta obține un venit anual în valoare de 73.168 lei de la Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța. În calitate de asistent universitar în cadrul Universității Ovidius din Constanța, acesta obține anual 24.034 lei. În declarația de interese a lui Erdin Borgazi nu este precizat nimic.

SHARE