Minoritățile susțin joi proba la limba română

Elevii de clasa a II-a aparţinând minorităţilor naţionale vor susţine joi proba de limba română (scris, citit) din cadrul Evaluării Naţionale, conform calendarului aprobat de MEN. Testele sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale şi trebuie să aibă un nivel mediu de dificultate. Durata alocată rezolvării acestora este de 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II. Testele sunt evaluate în cadrul unităţii de învăţământ, de către cadrele didactice din respectiva unitate, în termen de cel mult 7 zile de la data susţinerii ultimului test la clasa respectivă.

SHARE