Evaluarea națională continuă

Evaluarea naţională la clasa a II-a va continua miercuri cu proba la matematică, potrivit calendarului aprobat de MEN. Următoarea probă – cea de limba română (scris şi citit) pentru elevii din rândul minorităţilor naţionale – va avea loc joi. Testele sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale şi trebuie să aibă un nivel mediu de dificultate. Durata alocată rezolvării acestora este de 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II. Testele sunt evaluate în cadrul unităţii de învăţământ, de cadrele didactice din respectiva unitate, în termen de cel mult 7 zile de la data susţinerii ultimului test la clasa respectivă.

SHARE