STATE DE FUNCŢII DISCREŢIONARE LA UOC

Odată cu pregătirile pentru începerea noului an universitar am primit o serie de sesizări de la colegi din UOC care vorbesc tot mai mult de lipsa de transparență în alcătuirea statelor de funcții, de modul discreționar în care se acordă orele în regim de plata cu ora, încărcarea diferențiată a normelor pentru același grad didactic în funcție de apartenența sau nu la gașca care a acaparat UOC etc.

Deși coordonatorul de program de studii este invocat în mai multe situații mai ales cele care țin de stabilirea statelor de funcții și de repartizarea orelor vacante în regim de plata cu ora în UOC nu există un Regulament care să definească selectarea, activitatea și responsabilitățile coordonatorului de program de studii. De asemenea nu există nici fișa postului pentru această funcție, deși pe dosarele trimise la ARACIS sau pe planurile de învățământ trebuie să apară și semnătura acestuia!

În Regulamentul pentru întocmirea planurilor de învățământ (Regulament nr. 368 din 25.09.2015) se invocă prezența coordonatorului de program la Art.8, alin.a), însă în Legea educației naționale nu există această funcție/responsabilitate/împuternicire decât în cazul programelor de organizează studii în formulele ID sau IFR.

Multe mesaje pe care le primesc îmi spun cum în UOC nu se respectă Legea Educației Naționale, în mod specific art.286, (4) privind întocmirea statelor de funcții. Sunt unele facultăţi în care cadrele didactice nu sunt consultate în conformitate cu prevederilor legale, iar aceste documente au un caracter ascuns, secret sfidând astfel drepturile cadrelor didactice. Se încalcă de asemenea și art.1 (3) din Regulamentul UOC de elaborare și aprobare a statelor de funcții aprobat prin HS 496 din 25.05.2017.

Totodată, se încalcă prevederile Legii Educației Naționale referitoare la întocmirea statelor de funcții și în ceea ce privește statutul colaboratorilor externi (Art.285 alin(5). Astfel, niciodată Senatul nu a încadrat colaboratorii externi în urma unei evaluări profesionale care să se realizeze în baza STANDARDELOR NAȚIONALE!!

La unele facultăți încadrările se fac după ureche, la discreția decanilor sau a directorilor de departamente, în dauna titularilor și, de cele mai multe, fără ca unii dintre colaboratorii externi să aibă competențe în foia lor matricolă, pentru disciplinele pe care urmează să le predea.

Această secretomanie, lipsă de transparență, luarea discreţionară a deciziilor etc au făcut la unele facultăți să asistăm la situația aberantă în care la mijlocul lui octombrie 2017 o parte a personalului didactic din UOC nu își cunoaşte norma didactică și planurile de învățământ.

Loading...
SHARE