PETRU VULCAN

Nume real: GHINU, Petru

Pseudonim: VULCAN, Petre

Profesia: funcţionar, publicist, poet, romancier, dramaturg

Domeniu de afirmare: literatură, publicistică

Data naşterii: 1866

Locul naşterii: Târnovo, MacedoniaData decesului: 4 februarie 1922Locul decesului: ConstanţaNaţionalitate: românăStudii: Şcoala primară în limba greaca în comuna natală, Liceul “Carol I” din Craiova, Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti, neîncheiatăActivitate socio-profesională:1897 vine la Constanţa şi se angajează funcţionar la Prefectură unde va lucra pănă în 1922, la data decesului1897 înfiinţează Cercul literar “Ovidiu” ce edita revista cu acelaşi titlu1898 înfiinţează prima bibliotecă publică din Constanţa, inaugurată la 8 septembrieTipăreşte primul almanah la Constanţa, în 1900, “Almanahul Macedo-român”1906, tipăreşte “Albumul naţional al Dobrogei: 1866-1877-1906 Directorul literar al “Revistei poporului”îndrumă Liga Culturală al cărei secretar este pentru o vremeConstituie în mai 1916 prima asociaţie a ziariştilor constănţeniColaborări la publicaţii: “Familia”, “Revista idealistă”, “Adevarul”, “Dimineaţa”, “Lumea nouă”, “Epoca’, Dreptatea”, “Peninsula Balcanică”, “Tribuna Dobrogei”, “Românul de la Pind”, “Curierul Olteniei”, “Poporul”,”Lumina”, iniţiator al revistei “România de la mare”, 1914-1916Note: Se stabileşte în România, la Hinova, lângă Turnu Severin în 1880Autor al cărţilor:Acropolis: Episod naţional al înfrăţirei greco-romăne : Într-un act Albumul naţional al Dobrogei : 1866-1877-1906 : [Personalităţi dobrogene]Armâna: [roman]Asasinarea lui Ştefan Mihăileanu : Dramă originală în 4 acte şi 6 tablouri Bucăţi alese (Vulcan, Petru)Cauzele scăderei sentimentului religios şi adventismul : În atenţia Sfântului SinodConstantinopolul semi-lunei: Cu 28 ilustraţiuni în textDragomir; Medgeea; Baba Sanda; La Bacalaureat: [Povestiri]Fecioara; Psihologia socială: (Roman)Icoane din viaţăIon Bănescu, fost primar al oraşului ConstanţaIstoricul oraşului ConstanţaLilice de la Pind: Poesii macedonene originale şi daco-româneLimba iubirei şi Raiana: (Poemă în versuri)Puiziili Armâneshti dit: “Lilici dit Pindu”Zori: PoesiiAl articolelor:Biografia mea: Pentru urmaşii şi prietenii ce s’or interesade acel ce va fi dus de veci dintre ele O polemică interesantă între Petre Grigorescu şi Petre VulcanOameni şi lucruri din Dobrogea (Note şi impresii)Te-am aşteptat: [poezie]Virgil P. Andronescu: profesor, directorul Liceului Particular din ConstanţaEvoluţiune şi regres social în DobrogeaDiscurs rostit la înmormântarea lui I. BănescuEvoluţiune şi regres social în Dobrogea

Sursa: biblioteca.ct.ro

Loading...
SHARE