NICHOLAS GEORGESCU-ROEGEN

Nicolas Georgescu Roegen s-a născut la 4 februarie 1906 în Constanța, în cartierul Viile Noi.

În dicționare este trecut ca cel mai mare economist român al tuturor timpurilor, autorul unor teorii care-i poartă numele. „Dragostea mea față de neamul românesc are rădăcini adânci în ceea ce sunt și voi fi mereu” spunea cu mândrie constănțeanul Nicolae Georgescu Roegen.

A început studiile la Școala primară nr.1 din Constanța, mai apoi a activat, pentru un timp, profesor de matematică la Liceul „Mircea cel Bătrân”, de unde a plecat la studii aprofundate în Italia și Franța (Sorbona), a fost profesor la Harvard, apoi la Vanderbilt University din Nashville (S.U.A). A fost nominalizat de patru ori la Premiul Nobel pentru Economie, dar după cum menționează chiar el, nu a avut susținerea necesară pentru a obține acest premiu.

Alături de alți diplomați români, în 1944, fiind secretarul general al comisiei de mediere a armistițiului dintre România și țările vest-europene, membre ale Aliaților, participă decisiv la apropierea punctelor de vedere ale părților implicate.În 1948, când era evident că datorită rolului său diplomatic pe care l-a avut în și după cel de-al doilea război mondial, urma să ajungă pe mâna comuniștilor români aserviți Moscovei, împreună cu soția sa, a emigrat în Statele Unite ale Americii . A predat la Universitatea București, înainte de emigrare, și la Universitatea Vanderbilt din Nashville, Tennessee, și respectiv la cele din Geneva (în 1974) și Strasbourg (în 1977 – 1978). În 1990 a fost ales membru de onoare al Academiei Române. În 1994, după moartea sa, urna conținând cenușa sa a fost adusă și depusă la Cimitirul Bellu din București.

Lucrarea sa de referință, care a produs o „revoluție” în gândirea economică, se numește „Legea entropiei și procesele economice”. Este fondatorul unei noi științe, „Bioeconomia” care pledează pentru raționalitatea folosirii resurselor naturale. A scris peste 225 de articole, studii și cărți, publicate în decurs de mai bine de 60 de ani, în care au fost puse în discuție problemele fundamentale de natură economică ce s-au ivit în fața societății omenești.

Paul Samuelson (laureat al premiului Nobel pentru economie) afirma despre cercetătorul român: „Avem în Nicolae Georgescu Roegen un savant printre savanți, un economist printre economiști.”

Nicolas RoegenTrebuie să precizăm faptul că Nicolae Georgescu Roegen este Doctor Honoris Causa al Universității „Ovidius” din Constanța, poza sa fiind expusă de mine în Sala Senatului Universității. Biblioteca Universității deține câteva din operele acestuia în limbile română și engleză, cărți cu cu ex libris, donate de autor.

În anul 2010, în luna februarie, Revista Universității „Ovidius” Constanța, „Ovidianum”, a dedicat o ediție specială savantului, tot atunci având loc și vernisajul expoziției de carte „Opera unui savant economist”.

Personalitatea ilustrului profesor a fost sărbătorită și în cadrul Colegiului „Mircea cel Bătrân” cu prilejul centenarului (1906-2006) nașterii acestuia. Ca o recunoaștere a faptului că a fost profesor în această instituție, un laborator îi poartă numele.

Nicolae Georgescu-Roegen este fondatorul teoriei bioeconomice, o teorie care prezintă un mod revoluționar și integrator de a vedea economia. Opera sa de căpătâi este The Entropy Law and the Economic Process (Legea entropiei și procesul economic) publicată în 1971, referitoare la entropia economică. Domenii aparent ireconciliabile, așa cum erau privite economia și ecologia la sfârșitul aniilor 1960, sunt aduse împreună elegant și, respectiv, fundamentat matematic și fizic de către Georgescu-Roegen. Contrar gândirii anterioare teoriei bioeconomice, care situa revoluția industrială și progresul tehnic de o parte a “baricadei”, respectiv evoluționismul lumii vii și ecologia de cealaltă parte, economistul român vine cu o clarificare decisivă, având și conotații evidente de economie politică contemporană. Nicholas Georgescu-Roegen enunță și demonstrează că, pe de o parte, rezolvarea problemelor decisive ale mediului sunt strâns legate de progresul științific, tehnologic și informatic al societății umane, dar, în același timp, doar existența progresului generalizat al rasei umane, în sine, nu poate rezolva automat problemele ecologice pe care tot oamenii și dezvoltarea accelerată a omenirii, începând cu revoluția industrială le-au creat. Factorul decisiv îl reprezintă voința societății umane, per ansamblu, de a rezolva problemele existente. Considerând economia liberală clasică mult prea mărginită și mecanică, Georgescu-Roegen a reliefat contradicția dintre principiul al doilea al termodinamicii și legea entropiei – adică între degradarea de neevitat a resurselor naturale folosite de omenire, ca urmare a folosirii lor, și creșterea materială nelimitată. El s-a arătat adeptul unei descreșteri economice, pentru a ține seama de legea fizică a entropiei. Criticii acestor teorii consideră că a amesteca entropia cu fenomene biologice și sociale caracterizate mai degrabă prin autoorganizare și adaptabilitate este prea simplist. Georgescu-Roegen a manifestat convingerea că bucuria de a trăi este adevăratul scop al activității economice.

Sursa: Wikipedia

Loading...
SHARE